?>
  • बार्षिक प्रगति समिक्षा तथा अगामी आ.ब.को प्रस्तिवत बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी अन्तरक्रिया २०८१ तथा २५ बर्षे दिर्घ सेवा पदक वितरण कार्यक्रम

    बार्षिक प्रगति समिक्षा तथा अगामी आ.ब.को प्रस्तिवत बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी अन्तरक्रिया २०८१ तथा २५ बर्षे दिर्घ सेवा पदक वितरण कार्यक्रम

    2024-06-14 - 2025-06-13 -

    मिटेडको बार्षिक प्रगति समिक्षा तथा अगामी आ.ब.को प्रस्तिवत बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी अन्तरक्रिया २०८१ तथा २५ बर्षे दिर्घ सेवा पदक प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम बालाजु स्कुल अफ ईन्जिनियरिङ्ग एण्ड टेक्नोलोजीको सभा हलमा उदघाटन समारोह मिति २०८१।०२।३१ र समापन समारोहमा मिति २०८१।०२।३२ गते सु-सम्पन्न ।