Downloads

Category
Title
Published Date
Download
ALL IDML
नौबस्ता औधोगिक क्षेत्र परियोना कार्यालयको सूचना प्रकाशित मिति २०७७/०७१४
Nov 11, 2020
ALL IDML
प्रेस ब्रिफिं‌ग
Nov 11, 2020
ALL IDML
सम्झाैता गर्न आउने (श्री नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग कम्पनी प्रा.लि.
Nov 11, 2020
ALL IDML
औद्याेगिक क्षेत्रहरुकाे स्थलगत भ्रमणकाे प्रेस बिज्ञप्ति
Dec 12, 2020
ALL IDML
State of industrial district
Dec 12, 2020
ALL IDML
औद्याेगिक क्षेत्र भित्रका उद्याेगहरुकाे सञ्चालन अवस्था
Jan 1, 2021
ALL IDML
चीन-नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कको कार्यप्रगति प्रतिवेदन
Mar 3, 2021
ALL IDML
खुला पदपुर्तिको सुचना
Sep 9, 2022
ALL IDML
आन्तरिक सुचना
Sep 9, 2022
ALL IDML
बढुवा सुचना
Sep 9, 2022
ALL IDML
आन्तरिक दरखास्त फाराम
Sep 9, 2022
ALL IDML
खुलाको लागि दरखास्त फाराम
Sep 9, 2022
ALL IDML
e-Citizen Charter
Jul 7, 2023
ALL IDML
Citizen Charter
Jul 7, 2023
ALL IDML
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारे सुचना प्रकाशित मिति २०८०।०४।१७
Aug 8, 2023
ALL IDML
भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्यवनको सूचना २०८० ०७ २१
Nov 11, 2023