Downloads

Category
Title
Published Date
Download
ALL IDML
बढुवा सुचना
Sep 9, 2022
ALL IDML
आन्तरिक दरखास्त फाराम
Sep 9, 2022
ALL IDML
खुलाको लागि दरखास्त फाराम
Sep 9, 2022
ALL IDML
e-Citizen Charter
Jul 7, 2023
ALL IDML
Citizen Charter
Jul 7, 2023
ALL IDML
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारे सुचना प्रकाशित मिति २०८०।०४।१७
Aug 8, 2023
ALL IDML
भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्यवनको सूचना २०८० ०७ २१
Nov 11, 2023
ALL IDML
हेटौडा औद्योगिक व्यस्थापन कार्यालयको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्यवानको सूचना २०८० ०९ १७
Jan 1, 2024
ALL IDML
Request for Expression of Interest Published 2080 09 17
Jan 1, 2024
ALL IDML
२५ औ बार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना मिति २०८० १० ०७
Jan 1, 2024
ALL IDML
२५ औ बार्षिक साधारण सभाको दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना २०८० १० २१
Feb 2, 2024
ALL IDML
मुद्धती निक्षेपमा लगानी सम्बन्धी सिलबन्दी फारामको सूचना २०८० १० २५
Feb 2, 2024
ALL IDML
Transfer letter
Feb 2, 2024
ALL IDML
Transfer
Feb 2, 2024
ALL IDML
Transfer
Feb 2, 2024
ALL IDML
बैकल्पिक उम्मेदवारलाई सिफारिस दिने सम्बन्धी सूचना मिति २०८० ११ १८
Mar 3, 2024
ALL IDML
हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको मिति २०८० ११ २३ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित विद्युतिय माध्यमबाट सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना
Mar 3, 2024
ALL IDML
बैकल्पिक उम्मेदवारलाई सिफारिस दिने सम्बन्धी सूचना मिति २०८० १२ २१ गते
Apr 4, 2024
ALL IDML
मुद्धती निक्षेपमा लगानी सम्बन्धी सिलबन्दी फारामको सूचना २०८१ ०२ १०
May 5, 2024